Phường Điện Nam Trung tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT và Hệ thống Qoffice mới
Tác giả: Văn Hùng .Ngày đăng: 30/09/2020 .Lượt xem: 380 lượt.
Sáng ngày 19/9/2020, Ủy ban nhân dân phường Điện Nam Trung tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT, cập nhật phần mềm Qoffice mới và mail công vụ cho gần 25 cán bộ, công chức phường.

Tại lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Đức Phong, Văn phòng HĐND&UBND thị xã đã hướng dẫn, giới thiệu các nội dung về: Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản; Kỹ năng sử dụng Internet trong khai thác thông tin; Hướng dẫn sử dụng cập nhật phần mềm Qoffice mới và mail công vụ chung của thị xã; Danh mục các văn bản pháp luật về công khai, minh bạch thông tin trên môi trường mạng, dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt tại các lớp tập huấn học viên được hướng dẫn, cài đặt phần mềm xử lý văn bản đi đến, trình tự trình văn bản và xử lý văn bản của từng ngành và lãnh đạo trong công việc trao đổi nội bộ. Có thể nói, việc đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT là rất cần thiết trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, tạo cơ hội để cán bộ, công chức cơ quan thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian khi giải quyết công việc của mình.