Thư chúc Têt trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 30/09/2020 .Lượt xem: 1258 lượt.
Thư chúc Têt trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
thu Trung thu - CTN - 28 Sep 2020.pdf