Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Thọ giám sát công tác chi trả chế độ đối tượng được hưởng các chính sách NCC, Bảo trợ xã hội, Hộ nghèo và cận nghèo.
Tác giả: Trung Kiên .Ngày đăng: 25/09/2020 .Lượt xem: 253 lượt.
Sáng ngày 25/9/2020, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Thọ giám sát công tác chi trả chế độ quà tết xuân Canh Tý 2020 cho đối tượng chính sách và công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid19 theo Nghị quyết 42 của chính phủ đối với Ban LĐTB&XH của xã

Điện Thọ là 1 xã có rất nhiều đối tượng hưởng các chính sách NCC, Bảo trợ xã hội, Hộ nghèo và cận nghèo, nên việc thực hiện chi trả phải được tổ chức chặt chẽ, kịp thời và đúng đối tượng.

* Quà Tết Canh tý năm 2020, Ban LĐTB&XH xã đã chi trả cho 1.141 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước với tổng số tiền: 235.800.000 đồng, 1.441 đối tượng được nhận quà của UBND tỉnh Quảng Nam với tổng số tiền 614.100.000 đồng, 47 hộ nghèo thuộc Bảo trợ xã hội mỗi xuất trị giá 300.000 đồng.

* Về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, UBND xã Điện Thọ ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP để khảo sát, kiểm tra người dân thuộc diện đối tượng thụ hưởng được đảm bảo.

- Về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Toàn xã có 349 đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ, UBND xã đã chi trả cho 346 đối tượng với tổng số tiển 346 triệu đồng và còn 3 đối tượng chưa được chi trả.

- Về thực hiện hỗ trợ Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Dựa trên danh sách hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt Ban LĐTBXH đã tiến hành kiểm tra, chấm trùng đối tượng. Và lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Trong đó: 68 người nghèo nhận với số tiền 51.000.000 đồng, 208 người cận nghèo với số 156.000.000 đồng

Trong quá trình chi trả phát hiện một số đối tượng trùng khớp (đã nhận hỗ trợ bên BTXH), Ban LĐTBXH đã lập tờ trình đề nghị thu hồi, tổng kinh phí thu hồi là 5.250.000 đồng.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đánh giá cao vai trò thực hiện chỉ trả hai nội dung trên kịp thời, đúng đối tượng, không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại.