Liên đoàn lao động thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trường học
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 25/09/2020 .Lượt xem: 1684 lượt.
Chiều 23/9, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trường học năm học 2019-2020; triển khai nhiệm vụ 2020-2021 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nhà giáo, lao động và hoạt động công đoàn năm 2019-2020.

Năm học 2019-2020, công đoàn các trường học cũng đã chú trọng phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; chú trọng các giải pháp phòng chống Covid-19 trong hoạt động chuyên môn, dạy và học... Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưa giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 132 lao động; nâng lương thường xuyên 744 nâng lương trước thời hạn 119 lao động; chi trả đầy đủ, kịp thời lương và các khoản phụ cấp hàng tháng cho NGNLĐ thuộc ngành giáo dục. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được các CĐCS thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kịp thời; đã trợ cấp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ, tặng quà nhân dịp lễ, tết tổng cộng trên 572triệu đồng;....

Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ năm học 2020-2021, trong đó, Liên đoàn thị xã và công đoàn các trường học tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: tăng cường nắm bắt tình hình việc làm, tư tưởng, đời sống của cán bộ, giáo viên, người lao động; nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn...

Dịp này, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 và 01 cá nhân về chuyên đề hai giỏi. LĐLĐ thị xã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 18 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020; 1 tập thể, 1 cá nhân trong chuyên đề 2 giỏi; 1 tập thể về công đoàn xanh sạch đẹp.