UBND thị xã hội nghị tổng kết Đề án Phát triển sự nghiệp GD-ĐT thị xã giai đoạn 2016-2020
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 17/09/2020 .Lượt xem: 1321 lượt.
Sáng ngày 17/9/2020, UBND thị xã hội nghị tổng kết Đề án Phát triển sự nghiệp GD-ĐT thị xã Điện Bàn giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Xuân Hà, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã và ông Trương Công Nên - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có ông Võ Anh Tuấn, trưởng Phòng Cơ sở vật chất – Sở GD-ĐT Quảng Nam.

Theo báo cáo tổng kết Từ tháng 01 năm 2016 đến nay, toàn thị xã đã triển khai thực hiện kịp thời đúng tiến độ mục tiêu phát triển hệ thống mạng lưới trường lớp theo Đề án phù hợp với sự phát triển dân số ở từng khu vực: thành lập mới 04 Trường trung học cơ sở (THCS), 23 trường mầm non ngoài công lập; 31 cơ sở, nhóm trẻ mầm non tư thục; Sáp nhập 06 trường tiểu học thành 03 trường; xây mới, nâng cấp hơn 200 phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng.... Từ đó, giải quyết cơ bản sự tăng nhanh số lượng học sinh ở các phường phía Đông thị xã; đảm bảo điều kiện để giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn về tiêu chí trường học đối với các xã nông thôn mới; đảm bảo sự hợp lý về mạng lưới các trường học trên địa bàn thị xã, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương, với điều kiện ngày càng tốt hơn.

Về công tác chuyên môn, đã nhân rộng mô hình trường trọng điểm về thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cho tất cả các trường công lập trực thuộc. Qua đó góp phần đưa trình độ dân trí trong thanh, thiếu nhi được nâng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay, thị xã có 20/20 xã, phường hoàn thành phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Là đơn vị dẫn đầu tỉnh trong thực hiện PCGD, hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 theo Quyết định đề ra. Năm học 2019-2020 thị xã đứng thức nhất toàn đoàn về học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh.
Dịp này, UBND thị xã khen thưởng cho 18 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án Phát triển giáo dục thị xã Điện Bàn giai đoạn 2016-2020.