470 /TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã-Trần Úc tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 8 năm 2020, công tác chủ yếu tháng 9 năm 2020
Tác giả: Lê Thanh Long .Ngày đăng: 08/09/2020 .Lượt xem: 857 lượt.
Ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020, triển khai công tác chủ yếu tháng 9 năm 2020, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các ngành: Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã, Ban QLDAĐTXD thị xã, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020, triển khai công tác chủ yếu tháng 9 năm 2020, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã-Trần Úc kết luận như sau:
Download Thông báo số 470 /TB-UBND