Nội dung chi tiết

5179 /UBND-KGVX V/v biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 07/09/2020 .Lượt xem: 470 lượt. [In bài]
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, không có ca dương tính mới nhưng nguy cơ vẫn thường trực. Các ngành, các cấp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, đòi hỏi phải có phương thức quản lý, giám sát yếu tố dịch tể linh hoạt, phù hợp hơn. Trên cơ sở đề nghị của Tiểu ban Giám sát - Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống Covid-19 tại Tờ trình số 1680/TTr-SYT ngày 05/9/2020 đề nghị áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát y tế đối với người từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Download Công văn số 5179 /UBND-KGVX
[Trở về]
Các tin mới hơn:
175 /BC-UBND Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
4254/UBND-KGVX V/v tăng cuờng hơn nữa công tác quản lý, cách ly y tế đối với nguời từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4494/UBND-KGVX V/v huớng dẫn, quản lý nguời ra/vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
1384 /UBND V/v thực hiện chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất trong và ngoài các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn thị xã.
1382/UBND V/v không bán tập trung ở cơ sở kinh doanh ăn, uống tại một số địa phương trên địa bàn thị xã
1381/UBND V/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
96/CV-BCĐ V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đối với CBCCVCNLĐ
4373/UBND V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng, chống dịch Covid-19
1352 /UBND V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
4254/UBND-KGVX V/v tăng cường hơn nữa công tác quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
1495/SYT-NVY V/v tổ chức dịch vụ mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19
4892 /UBND-KGVX V/v đón học sinh từ Đà Nẵng về Quảng Nam
318 /TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
2020 /UBND V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế NCOVI
4730 /UBND-KGVX V/v phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
939/STTTT-BCVT V/v triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo y tế NCOVI và quét mã QR code tại các điểm chốt chặn phòng chống dịch Covid-19
03 /CĐ-UBND Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2093 /QĐ-UBND Về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
4387 /UBND-KGVX V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm