UBND xã Điện Thọ chi trả tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch covid – 19.
Tác giả: Trung Kiên .Ngày đăng: 01/09/2020 .Lượt xem: 303 lượt.
Chiều ngày 31/8, tại Trung tâm VHTT xã, UBND xã Điện Thọ tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Từ khi đại dịch Covid – 19 bùng phát tại nước ta vào hồi đầu tháng 4, toàn xã có rất nhiều đối tượng gặp nhiều khó khăn do đại dịch. Thực hiện QĐ số 2863/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, địa phương đã tổ chức cho nhân dân kê khai theo hướng dẫn của Nghị quyết, UBND xã đã tiến hành khảo sát, tổng hợp danh sách và công khai trên hệ thống loa truyền thanh xã, niêm yết tại NVH 9 thôn, đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện luôn có sự kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ VN xã.

Toàn xã có hơn 348 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 và được nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền 348 triệu đồng. Buổi cấp phát được tổ chức đúng theo yêu cầu của Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong tình mới.