463/TB-UBND Viếng Nghĩa trang liệt sỹ thị xã
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 29/08/2020 .Lượt xem: 313 lượt.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Điện Bàn tổ chức viếng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã, cụ thể như sau:
Download Thông báo số 463/TB-UBND