Nội dung chi tiết

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tác giả: Ngọc Tuấn .Ngày đăng: 28/08/2020 .Lượt xem: 224 lượt. [In bài]
Thực hiện Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam để chuyển sang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể - chính trị xã hội, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã; duy trì kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo phương châm “04 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.  Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 kể từ 06 giờ 00 ngày 28/8/2020 đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

Hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh từ Quảng Nam đi thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xây dựng).

Các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Bán vé số dạo.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện khác tập trung quá 20 người tại công cộng.

Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 20 người.

Các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch.

Đón mới khách lưu trú từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch.

Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí; quán pub, quán bar; internet công cộng, trò chơi điện tử; karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát, vũ trường; cơ sở làm đẹp.

Hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống và dạy thêm - học thêm.

Bộ phận một cửa thị xã và xã, phường; Ban Tiếp công dân thị xã và Bộ phận tiếp dân xã, phường tổ chức hoạt động trở lại để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, các nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc; đồng thời, cán bộ làm việc tại các Bộ phận trên và công dân, tổ chức đến liên hệ làm việc phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách,…

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động tập trung rà soát, kiểm tra giải quyết công việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị (như: giữ khoảng cách phù hợp giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại công sở; chủ động trang bị đầy đủ các vật dụng, công cụ phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị,…).

Chủ tịch UBND 20 xã, phường tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Mục 2 Công văn này đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động, các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn biết thực hiện.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND phường Điện Dương, Điện Ngọc chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý các bãi biển thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại bãi tắm; không tập trung quá 20 người tại một khu vực, giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc, đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển; thường xuyên thông tin, truyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Tăng cường công tác quản lý, xử phạt theo thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại bãi biển.

Công an thị xã, các địa phương liên quan tiếp tục duy trì hoạt động của một số Tổ chốt chặn, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở 24/24 tại các địa bàn giáp ranh với thành phố Đà Nẵng để kiểm soát tốt người đến, về từ vùng dịch. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lưu trú bất hợp pháp. Đồng thời, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, đặc biệt lưu lý tình trạng đánh bạc, sử dụng ma túy trên địa bàn,...

     Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra lại cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường để chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho học sinh trên địa bàn thị xã đón năm học mới; đồng thời, chỉ đạo các trường thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

     Phòng Lao động - TB&XH tiếp tục rà soát, đôn đốc các địa phương thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 

      Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã, UBND 20 xã, phường tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các Tổ kiểm tra, giám sát của thị xã; BĐC phòng, chống dịch thị xã tiếp tục tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn phụ trách; kiểm tra việc chấp hành tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

            Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị trị - xã hội thị xã và địa phương chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
5179 /UBND-KGVX V/v biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Các tin cũ hơn:
1495/SYT-NVY V/v tổ chức dịch vụ mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19
4892 /UBND-KGVX V/v đón học sinh từ Đà Nẵng về Quảng Nam
318 /TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
2020 /UBND V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế NCOVI
4730 /UBND-KGVX V/v phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
939/STTTT-BCVT V/v triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo y tế NCOVI và quét mã QR code tại các điểm chốt chặn phòng chống dịch Covid-19
03 /CĐ-UBND Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2093 /QĐ-UBND Về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
4387 /UBND-KGVX V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
5600 /QĐ-UBND Thành lập Tổ chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, phường
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm