Công an phường Vĩnh Điện với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Tác giả: Hoàng Quốc Chính .Ngày đăng: 21/08/2020 .Lượt xem: 424 lượt.
Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của đất nước nói chung và phường Vĩnh Điện nói riêng. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua, Cấp ủy và Chính quyền phường Vĩnh Điện đã tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới, gương điển hình tiên tiến,... góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường Vĩnh Điện thường xuyên tăng cường lực lượng đến các khối phố, tổ dân phố nắm tình hình, tuyên truyền các chuyên đề pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống ma túy; Luật an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống cháy nổ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho mọi người dân hiểu và nắm vững để thực hiện.
Trong những năm qua, Công an phường Vĩnh Điện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng các ban, ngành, hội, đoàn thể đã tổ chức trên 120 buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khối phố với khoảng trên 4.600 lượt người tham gia. Tại trường Trung học cơ sở Quang Trung trên địa bàn, cũng có trên 20 đợt phát động với hàng ngàn học sinh, giáo viên tham gia... 

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường đã nghiên cứu và lựa chọn các mô hình, các điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả trong phong trào, phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng, nhân rộng...
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã khảo sát và xây dựng các mô hình khu dân cư điểm không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông...
Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ đã xây dựng các câu lạc bộ “Phụ nữ tích cực phòng, chống ma túy từ trong gia đình” và “Phụ nữ phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em”, cùng nhiều câu lạc bộ, mô hình khác về phòng, chống ma túy; bạo lực trong gia đình, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông... đã và đang hoạt động có hiệu quả.
Hội Nông dân phường xây dựng, thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, với mục đích là hoạt động trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, thực hiện trên 50 lượt tư vấn pháp luật cho khoảng trên 200 hội viên, nông dân...Ngoài ra, lực lượng Công an còn phối hợp với các đoàn thể khác xây dựng nhiều mô hình như “Cựu chiến binh cảm hóa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật”  “Tổ xung kích, tự quản”, Đoàn Thanh niên tổ chức mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Các mô hình này đã và đang được triển khai sâu rộng trên khắp địa bàn góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông ở địa phương. Đặc biệt trong năm 2020 lực lượng công an phường phối hợp Quân sự ,Y tế, Ban bảo vệ dân phố đã ra quân tuyên truyền tuần tra kiểm soát nhắc nhở, lập biên bản các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phong chống dịch bệnh Covid- 19.
Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đảm bảo an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ các vụ án; hòa giải thành công các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở...
Tính đến nay, trên địa phường có 21 Tổ bảo vệ dân phố, 5 Tổ hòa giải; xây dựng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ cộng đồng tự quản” và mô hình “Tiếng mõ dân phòng”, “Khu dân cư điểm về an ninh trật tự”, “Khu dân cư an toàn, đoàn kết không tội phạm ma túy”, “Đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà”... Chính vì vậy, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giảm đáng kể, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nên thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc.