18/TB-VP Lịch trực của cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND&UBND thị xã tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 07/08/2020 .Lượt xem: 331 lượt.
18/TB-VP Lịch trực của cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND&UBND thị xã tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Download Thông báo số 18/TB-VP