Nội dung chi tiết

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 29/07/2020 .Lượt xem: 5895 lượt. [In bài]
Sáng ngày 28/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Thị ủy.

Dự đại hội có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Nam;  đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Minh Ánh, Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Đinh Văn Thu, Nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Võ Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND Tỉnh Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Quảng Nam; các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thân, Nguyên TUV, Nguyên Bí thư Thị ủy Điện Bàn khóa XXII. Cùng 298 đại biểu chính thức đến từ 76 tổ chức cơ sở Đảng, đại diện cho 6721 đảng viên trên địa bàn thị xã.

Năm năm qua, kinh tế thị xã có bước phát triển tích cực; tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế năm 2020 ước đạt 36380 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,52%/năm; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ. Tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng - dịch vụ - Nông nghiệp là 65% - 28% - 7%; tỷ lệ lao động ngành Công nghiệp  - Dịch vụ chiếm 82%. Trong nhiệm kỳ qua, thị xã đã tập trung huy động, sử dụng tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn với tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên đến 17.391 tỷ đồng (bình quân tăng 13%/năm). Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 41,64%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 29,18%/năm; năm 2020 đạt trên 3.234 tỷ đồng (tăng gấp 2,59 lần so với đầu nhiệm kỳ). Tổng chi ngân sách tăng bình quân 13,4%/năm, năm 2020 chi đạt trên 1.849 tỷ đồng, tăng 0,88% so với đầu nhiệm kỳ.
Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã còn 1,3%; hộ cận nghèo 1,57%; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 58,35 triệu đồng/người/năm, tăng 26,8 triệu đồng so với năm 2015. Nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Điện Bàn, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 đồng chí. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Điện Bàn, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xếp theo thứ tự A,B,C gồm các đồng chí:
Nguyễn Thị Minh Châu
Nguyễn Đức Chơi
Trịnh Cường
Phan Minh Dũng
Lê Tự Đợi
Lê Trung Hai
Nguyễn Xuân Hà
Nguyễn Thị Nam Hải
Phan Ngọc Hải
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Minh Hiếu
Trần Minh Hoàng
Huỳnh Đức Hồng
Phạm Văn Hùng
Trương Đắc Hưng
Trần Thế Kế
Đặng Hữu Lên
Lê Thanh Long
Đặng Hiệp Lực
Trần Viết Mai
Trần Duy Nghĩa
Đặng Công Nhiên
Võ Kim Nhựt
Phan Văn Phờ
Lê Văn Phương
Võ Thanh Sơn
Lê Thị Minh Tâm
Lê Minh Tân
Nguyễn Hùng Thanh
Trần Kim Thoa
Đặng Thị Bảo Trinh
Trần Thị Trị
Ngô Văn Trịnh
Đàm Quang Trung
Huỳnh Quang Trung
Nguyễn Ngọc Tuấn
Đặng Hữu Tú
Trần Úc
Trần Hải Vân
Phùng Hoàng Việt
Nguyễn Thanh Vỹ
Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban thường vụ thị ủy gồm 14 đồng chí. Danh sách Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các đồng chí:
Trịnh Cường
Phan Minh Dũng
Lê Trung Hai
Nguyễn Xuân Hà
Phan Ngọc Hải
Nguyễn Minh Hiếu
Phạm Văn Hùng
Trần Thế Kế
Đặng Hữu Lên
Lê Thị Minh Tâm
Ngô Văn Trịnh
Huỳnh Quang Trung
Trần Úc
Trần Hải Vân
Bầu Đồng chí Đặng Hữu Lên tái giữ chức danh Bí thư Thị ủy Điện Bàn; các đồng chí: Phan Minh Dũng, Lê Thị Minh Tâm và đồng chí Trần Úc tái giữ chức danh Phó bí thư Thị ủy. Bầu Uỷ ban kiểm tra thị ủy gồm 6 đồng chí. Bầu đồng chí Trịnh Cường, giữ chức danh Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tại đại hội, các đại biểu cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam gồm 21 đồng chí.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 -  2025, thị ủy Điện Bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; tập trung xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, tạo bước đột phá về xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai; nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân; tăng cường nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyết tâm xây dựng Điện Bàn phát triển bền vững; tạo nền tảng vững chắc để Điện Bàn trở thành đô thị loại III trước năm 2030. Với các chỉ tiêu chủ yếu như:  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 11-12%; trong đó công nghiệp- xây dựng tăng 11-12% (riêng công nghiệp tăng 10-11%); dịch vụ tăng 14-15%; nông nghiệp tăng 2-2,5%; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng- Dịch vụ- Nông nghiệp tương ứng: 57%-39%-4%; Thu nhập bình quân đạt trên 94 triệu đồng/người/năm; Giữ 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65 %; Thị xã không còn hộ nghèo (trừ đối tượng BTXH, hộ không đủ khả năng thoát nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1% (theo chuẩn giai đoạn 2016-2020); Có từ 85% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Hằng năm, kết nạp từ 100 đảng viên trở lên…
Như vậy, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết tình tình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Điện Bàn hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
Đảng ủy phường Vĩnh Điện tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng
Thị uỷ Điện Bàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ; Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam
Đảng ủy phường Điện Nam Bắc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn phường
Đảng ủy phường Điện Ngọc tổ chức hội nghị thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Đảng ủy phường Vĩnh điện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị Kết nạp Đảng khóa 2 năm 2021
Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị sơ kết tình tình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Phiên trù bị đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội Nông dân xã Điện Quang sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020.
Thị ủy Điện Bàn tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020
BCH Đảng bộ phường Điện Dương tổ chức hộ nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2020
Ban Tuyên giáo Thị ủy sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020
Ban dân vận Thị ủy sơ kết tình hình công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Đảng bộ phường Điện Nam Trung tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.
Đại hội Đảng bộ phường Điện An lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại Hội Đảng Bộ Xã Điện Thắng Bắc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng ủy phường Vĩnh điện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm