1712 /UBND V/v thay đổi địa điểm tiếp công dân của Ban Tiếp công dân UBND thị xã Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 27/07/2020 .Lượt xem: 402 lượt.
Để thuận tiện cho tổ chức, công dân đến liên hệ làm việc với Ban Tiếp công dân thị xã trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân thị xã thông báo kể từ ngày 27/7/2020 đến ngày 29/7/2020, Ban Tiếp công dân thị xã thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc phường Vĩnh Điện, địa chỉ: Số 22 Phạm Phú Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đồng thời do ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã trùng vào ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII. Do đó, UBND thị xã thông báo Chủ tịch UBND thị xã tiếp dân định kỳ tháng 7 vào 28/7/2020 sẽ được chuyển sang ngày 30/7/2020 tại trụ sở Tiếp công dân thị xã, địa chỉ: Số 24 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. UBND thị xã đề nghị các ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:
Download Công văn số 1712 /UBND