412 /TB-UBND V/v tham quan trưng bày thành tựu Kinh tế - Xã hội thị xã Điện Bàn giai đoạn 2015-2020 chuyên đề Di sản Hán Nôm tại Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 24/07/2020 .Lượt xem: 393 lượt.
Để chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; Thị xã Điện Bàn tổ chức trưng bày thành tựu Kinh tế - Xã hội Điện Bàn giai đoạn 2015-2020 nhằm khẳng định thành tựu phát triển KH-XH của thị xã Điện Bàn trong giai đoạn 2015-2020; đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có di sản Hán Nôm tại Điện Bàn.
Download Thông báo số 412 /TB-UBND