Dấu ấn 05 năm Điện Bàn thành thị xã
Tác giả: Ngọc Tuấn .Ngày đăng: 22/07/2020 .Lượt xem: 447 lượt.
Vào những ngày này cách đây vừa tròn 5 năm về trước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Điện Bàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2015 tại hội trường Thị ủy Điện Bàn với 299 đại biểu chính thức đại diện cho 5.939 đảng viên của Đảng bộ. Đại hội đã thống nhất chủ đề của Báo cáo chính trị là “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền thống của quê hương, phấn đấu xây dựng Điện Bàn thành Thị xã phát triển” và đề ra Nghị quyết với mục tiêu cùng với 15 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh trên các mặt công tác; kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, giải quyết kịp thời, đúng đắn những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII đề ra.

*Nền kinh tế có nhiều khởi sắc:

Năm năm qua, kinh tế thị xã đã có bước phát triển tích cực; tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế năm 2020 ước đạt 36.380 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,52% /năm; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng CN-DV (tỷ trọng các ngành CNXD- DV-NN là 65% - 28% - 7%; tỷ lệ lao động ngành CN - DV chiếm 82%). Ngành dịch vụ phát triển khá mạnh, chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; cơ sở thương mại - dịch vụ tăng về số lượng và chất lượng. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá; xây dựng, thực hiện nhiều đề án, chương trình, huy động các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nông dân, giảm nghèo, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn Điện Bàn hôm nay đã có nhiều khởi sắc, những tuyến đường nông thôn rộng mở, những hàng cây xanh mát đường quê, hạ tầng xã hội đang dần hoàn thiện và tiếp tục có bước chuyển biến tích cực…

 Thị xã Điện Bàn thi tuyến kiến trúc 3 cầu qua sông Cổ cò
( Ảnh -Nguyễn Ngọc )

*Phát triển Văn hóa đi vào chiều sâu:

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là điểm sáng của tỉnh. Nhiều sự kiện lớn của thị xã được tổ chức thành công, tạo sự lan tỏa tích cực cho văn hóa Điện Bàn như: Lễ hội 415 năm Dinh trấn thanh chiêm và chữ quốc ngữ, lễ hội biển Điện Bàn...Thị xã đầu tư mạnh cho việc xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Sau 5 năm, thị xã đã đầu tư  9.325.000.000 đ hỗ trợ xây mới 19, nâng cấp 26 nhà văn hóa và xây mới 26, nâng cấp 15 thể thao khối phố trên địa bàn 7 phường; Xây dựng mới 2 bể bơi cố định để phổ cập bơi cho học sinh; Lắp đặt 8 khu tập luyện TDTT ngoài trời để phục vụ nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích được quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, thị xã đầu tư 4.850.000.000 triệu đồng tu bổ 7 di tích lịch sử văn hóa và dựng bia 8 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.  Các hoạt động bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể được chú trọng, duy trì, tổ chức tốt các Lễ hội như: Lễ hội Thanh Minh xã Điện Quang, Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại xã Điện Trung, Lễ hội Cầu Ngư ở  phường Điện Dương, Lễ hội Tịch điền đình làng Diệm Sơn ở xã Điện Tiến, Lễ giỗ tổ nhà thờ đúc đồng Phước Kiều xã Điện Phương…

 
Tuyến đường DT 610B qua xã Điện Trung 
(Ảnh: Hoàng Hải)

*Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh:

Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành hoạt động. Thực hiện đảm bảo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gắn với tinh giản biên chếViệc sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị đã gắn với xây dựng, nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phát triển thị xã.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp; Đến cuối năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của thị xã đứng ở vị trí dẫn đầu cấp tỉnh.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội từ Thị xã đến cơ sở tăng cường tập hợp quần chúng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân về các vấn đề bức xúc Nhân dân quan tâm bước đầu mang lại kết quả.

          Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ thị xã có 76 TCCSĐ gồm: 13 Đảng bộ xã, 07 Đảng bộ phường, 05 Đảng bộ cơ quan và 51 Chi bộ cơ sở với 273 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (trong đó có 140 chi bộ thôn, khối phố).

          *Hoàn thành cơ bản mục tiêu mục tiêu xây dựng Điện Bàn thành thị xã phát triển:

Nhìn lại những thành quả đạt được trong 5 năm qua có thể nhận thấy mục tiêu xây dựng Điện Bàn thành thị xã phát triển cơ bản đã đạt được. Phần lớn các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Nổi bật nhất là quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ; nhiều công trình hạ tầng đô thị-nông thôn được đầu tư xây dựng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Nền kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp dịch vụ; Nhiều công trình hạ tầng đô thị, giao thông trọng điểm, các khu dân cư, khu phố chợ, khu đô thị được đầu tư xây dựng, tạo động lực lan tỏa cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển biến khá rõ nét. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc; Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được những kết quả tích cực; hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ với hạ tầng kinh tế; các vấn đề xã hội được chăm lo giải quyết tốt hơn; chất lượng cuộ/c sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, nhiệm vụ quốc phòng được tăng cường; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Thị xã được công nhận Thị xã nông thôn mới, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt nhiều kết quả; Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Điện Bàn vững bước đi lên.

Diện mạo mới Tuyến đường DT 607 qua Phường Điện Nam Trung 
(Ảnh: Phạm Đăng Khiêm)

Chỉ còn một vài ngày nữa là diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội chính thức khai mạc từ ngày 27/7 đến ngày 29/7/2020 tại hội trường thị ủy Điện Bàn với 300 đại biểu chính thức đại diện 76 TCCSĐ về tham dự. Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Phát  đến ngày triển”, Đại hội sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong những nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã Điện Bàn phát triển bền vững”; Quyết tâm xây dựng Điện Bàn thành đô thị loại 3 trước năm 2030, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển tỉnh Quảng Nam giàu mạnh.