Giao ban trực tuyến Ban đại diện NHCS xã hội
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 20/07/2020 .Lượt xem: 361 lượt.
Ngày 17/7/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các địa phương trên địa bàn tỉnh

Tham dự Hội nghị, có ông Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS xã hội tỉnh; ông Nguyễn Quang Dinh - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam chủ trì tại điểm cầu tỉnh.
Tại điểm cầu thị xã Điện Bàn, có ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã, kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS xã hội thị xã cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành, Hội đoàn thể và Chủ tịch UBND 20 xã/phường là đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng qua, trong đó, tổng dư nợ trong 6 tháng là 4.986 tỷ đồng tăng so với năm 2019 là 301 tỷ với 131.050 hộ vay, nợ quá hạn 1,795 tỷ (tỷ lệ 0,04%); đối với đơn vị Điện Bàn trong 6 tháng qua có tổng dư nợ là 355,993 triệu đồng với 10.849 hộ vay tăng 21.322 triệu đồng so với năm 2019, nợ quá hạn 141 triệu đồng (tỷ lệ 0,04%).

Tại Hội nghị, Đại diện cho điểm cầu tại thị xã Điện Bàn, Hội Nông dân thị xã báo cáo kết quả quản lý vốn vay qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể: Tính đến ngày 13/7/2020, Hội Nông dân thị xã có 3.701 Hội viên Nông dân được vay vốn qua kênh ngân hàng chính sách xã hội Thị xã. Theo đó, 20/20 Hội Nông dân các xã, phường có tổ vốn vay, với 118 tổ tiết kiệm vay vốn (TKVV), dư nợ hơn 122,1 tỷ đồng. Có 3.543 hộ tham gia tiết kiệm với số tiền hơn 8,58 tỷ đồng. Tỷ lệ thu lãi đạt 99,9%, trong đó, có 11/20 đơn vị thu lãi đạt trên 100%.
Đồng thời, Hội Nông dân thị xã cũng kiến nghị 03 nội dung cơ bản, đó là: Có chính sách hỗ trợ đối với các hộ vay vốn là Nông dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19; phân bổ thêm nguồn vốn vay qua kênh Giải quyết việc làm; giai hạn thêm thời gian vay vốn để Nông dân có thể thu hoạch và trả nợ…
Được biết, trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tín dụng Chính sách xã hội”, Hội Nông dân thị xã Điện bàn và các Hội, đoàn thể thị xã được nhận ủy thác qua kênh NHCS xã hội luôn nhận thức tầm quan trọng của các Chính sách tín dụng đối với Công tác giảm nghèo và hỗ trợ các đối tượng CSXH và xác định đây là công việc cụ thể, hằng ngày trong hoạt động Công tác Hội và phong trào Nông dân thị xã. Qua kênh ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho hội viên nông dân, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thuộc các đối tượng vay vốn được tiếp cận các nguồn vốn vay ủy thác nhằm giúp cho họ vươn lên trong cuộc sống, ổn định kinh tế và làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình. Đồng thời qua kênh ủy thác của NHCS xã hội giúp cho người dân mở rộng được quy mô sản xuất và nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững góp phần thay đổi diện mạo của các địa phương, đơn vị.