Ban Tuyên giáo Thị ủy sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 09/07/2020 .Lượt xem: 349 lượt.
Sáng ngày 8.7, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Hải, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, UVBTV, Phó chủ tịch UBND thị xã. Đồng chí Trần Văn Thu, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị xã chủ trì hội nghị
   6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã, qua đó, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm tại địa phương, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở luôn được quan tâm kiện toàn, củng cố, toàn thị xã có 18 đồng chí Báo cáo viên Thị ủy và 175 tuyên truyền viên cơ sở.   Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổ chức 02 lần Hội nghị Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và Cộng tác viên dư luận xã hội Thị ủy. Hằng tháng sưu tầm, biên soạn và phát hành 450 quyển Bản tin nội bộ Thị ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2020, phối hợp mở 01 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị kết nạp Đảng cho 95 quần chúng ưu tú, 01 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị Đảng viên mới khóa I/2020 cho 56 đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng; mở 02 lớp bồi dưỡng cho 141 đồng chí là trưởng thôn, khối phố trên địa bàn thị xã.

6 tháng cuối năm 2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của thị xã. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực Khoa giáo kịp thời, hiệu quả…

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo thị ủy cũng Thông tin một số tình hình quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và tình hình biển Đông trong thời gian gần đây.