Nội dung chi tiết

Đại hội Đảng bộ xã Điện Thắng Nam khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 22/05/2020 .Lượt xem: 537 lượt. [In bài]
Trong hai ngày 21 & 22/5, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Điện Thắng Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Minh Tâm – Phó Bí thư Thị ủy Điện Bàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thị ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thị xã, 173 Đại biểu ở 10 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã về dự Đại hội.

Năm năm qua, Đảng bộ xã Điện Thắng Nam đã tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ổn định, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, ra sức thi đua đẩy mạnh sản xuất giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực: Tổng giá trị toàn nền kinh tế năm 2020 ước đạt 159 tỷ đồng, tăng bình quân 9,7%/năm. Cơ cấu lao động chuyển dịch sang các ngành công nghiệp, dịch vụ; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến cuối năm 2020 ước đạt 80%. Với việc các ngành Thương mại - Dịch vụ phát triển nhanh, đã ngày càng đáp ứng đời sống nhân dân. Xã Điện Thắng Nam cũng đã thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2016- 2020, toàn xã đã cải tạo, chỉnh trang, dồn điền đổi thửa được gần 130ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt hơn 2.5 tấn. Giá trị trên 1ha canh tác đạt 96 triệu đồng mỗi năm.

  Ngành chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, mô hình chăn nuôi gia trại phát triển mạnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Kinh tế vườn, kinh tế gia trại phát triển góp phần quan trọng vào giá trị thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Các Tổ hợp tác quản lý, điều hành tốt góp phần hỗ trợ nông nghiệp phát triển ổn định. Ủy Ban nhân dân xã đã thành lập 1 HTX nông nghiệp sản xuất nấm ăn, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Ước tính đến thời điểm cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,4 triệu đồng/năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,56%.Điều rõ nét nhất ở Điện Thắng Nam hôm nay, đó là cơ sở hạ tầng Nông thôn của xã đã được đầu tư khá toàn diện, đường giao thông nông thôn được nâng cấp mở rộng, cơ sở y tế, trường học được tầng hóa, nhà văn hóa và các khu thể thao được đầu tư xây dựng khá khang trang, các công trình GTNT, GTNĐ, bê tông hóa kênh mương được đầu tư đúng mức, phục vụ an sinh xã hội và sản xuất nông nghiệp, cuối năm 2019 đã có 02 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu.

Để củng cố và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng ủy xã cũng đã xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, chính vì thế, từ các chi bộ trực thuộc đã luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới thường xuyên chú trọng cả về số lượng và chất lượng; hằng năm qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, toàn Đảng bộ có 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn thường xuyên được kiện toàn củng cố; hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội từng bước được nâng lên, qua thi đua hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu biểu có Hội Nông dân và Hội LHPN xã 4 năm liền từ 2016 – 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ đến Đảng bộ xã đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, nhận được những ý kiến góp ý xây dựng từ các chi bộ đảng, đảng viên và các bậc lão thành cách mạng. Tại Đại hội Đảng bộ xã Điện Thắng Nam được chính thức khai mạc vào sáng hôm nay, đại hội sẽ nghiên cứu và đi đến quyết nghị nhiều nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó, trọng tâm là sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại dịch vụ, Công nghiệp và Nông nghiệp. Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá, tiến bộ và công bằng xã hội. Tăng cường nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, mở rộng và phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, xây dựng đạt xã thành phường trong giai đoạn 2020-2022.

Đảng bộ xã nhiệm kỳ đến cũng sẽ tập trung thực hiện các bước đột phá chiến lược: đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phát triển theo hướng đô thị; thực hiện tốt công tác cán bộ từ xã đến thôn. Bên cạnh đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã quyết tâm tiếp tục giữ vững, nâng chuẩn chất lượng xã nông thôn mới, xây dựng hoàn thành 4 khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu, tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị Thương mại dịch vụ, Công nghiệp và Nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết lao động tại địa phương, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phát huy dân chủ, tạo đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương đóng góp công sức xây dựng xã Điện Thắng Nam ngày càng phát triển theo hướng đô thị văn minh.

Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua để tìm ra hướng khắc phục trong nhiệm kỳ đến. Đại hội cũng đã thông qua kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XXIV. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí. Bầu 6 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXIII. Đại hội cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng bộ phường Điện Ngọc công bố quyết định của Thị ủy Điện Bàn về công tác cán bộ
Đảng bộ phường Điện Nam Trung tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020.
Đảng bộ xã Điện Quang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020.
Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị sơ kết tình tình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020
Đảng ủy phường Điện Nam Bắc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 cho các đảng viên trên địa bàn phường
Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Thị xã Điện Bàn
Liên đoàn lao động thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trường học
Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - hành chính tại Điện Bàn
Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Kết nạp Đảng khóa 2 năm 2020
Công đoàn cơ sở khối Đảng thăm, động viên và tặng quà khu điều trị Covid-19 và điểm chốt chặn số 14
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
, Đảng ủy xã Điện Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Đảng bộ xã Điện Minh tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ xã Điện Thắng Nam khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thị ủy Điện Bàn sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05
Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn vừa tổ chức Đại hội chi bộ thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Vai trò lãnh đạo của Chi bộ thôn Bảo An xã Điện Quang trong công tác xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Đảng bộ xã Điện Quang tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng ủy phường Vĩnh điện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01,02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2020
Hội lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kì về báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kì 2020-2025
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm