Hội LHPN phường Điện Nam Bắc với chương trình " Nói không với rác thải nhựa, túi ni lông"
Tác giả: Minh Hậu .Ngày đăng: 21/05/2020 .Lượt xem: 317 lượt.
Với mục đích tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, tác động tiêu cực của rác thải nhựa tới hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe của con người, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của phụ nữ Chống rác thải nhựa, “Nói không với túi ni lông”.

Sáng ngày 10/5/2020, tại 03 nhà văn hoá khối phố phường Điện Nam Bắc , Hội LHPN phường tổ chức phát động phong trào “ Chống rác thải nhựa – Đổi rác thải tái chế lấy bình đựng nước bằng thuỷ tinh, hộp nhựa đi chợ, nước sát khuẩn phòng chống dịch Co vid 19 vv… 

     Số rác thải tía chế thu được, sẽ được bán để làm quỹ tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình phát động phong trào “ Chống rác thải nhựa – Đổi rác thải tái chế lấy bình đựng nước bằng thuỷ tinh, hộp nhựa đi chợ, nước sát khuẩn phòng chống dịch Co vid 19 vv…”  ” của Hội LHPN phường đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong phường tham gia hưởng ứng tạo tiền đề cho các hoạt động tiếp theo của Hội LHPN phường Điện Nam Bắc  trong phong trào “ Chống rác thải nhựa” trên địa bàn.