Phòng Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2020
Tác giả: Kim Chi .Ngày đăng: 21/05/2020 .Lượt xem: 561 lượt.
Ngày 20/5/2020, Phòng Tư pháp thị xã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2020. Tham dự buổi tập huấn có 140 tổ trưởng tổ hòa giải và Công chức tư pháp - Hộ tịch của 20 xã phường.

Lớp tập huấn đã được đồng chí Trương Thị Hạ, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp - Báo cáo viên cấp tỉnh báo cáo những nội dung cơ bản của pháp luật và hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ HGV cơ sở trên địa bàn thị xã Điện Bàn củng cố thêm kiến thức pháp luật, các kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động hòa giải để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên trong công tác hòa giải.