Nội dung chi tiết

Ghi nhận 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” trong Hội Cựu Chiến binh thị xã Điện Bàn
Tác giả: Thanh Tâm .Ngày đăng: 15/05/2020 .Lượt xem: 564 lượt. [In bài]
Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng ngày 15/5, Hội CCB thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 4 năm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” trong cán bộ, hội viên Hội CCB thị xã. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Hội Cựu Chiến binh từ thị xã đến cơ sở.

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” Trong 4 năm qua, Hội CCB thị xã đã luôn quán triệt triển khai thực hiện các Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn và hướng dẫn của Hội CCB tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05- theo các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Đồng thời 22 tổ chức cơ sở Hội trên toàn thị xã cũng đã triển khai thực hiện các chuyên đề đến Chi hội và hội viên theo kế hoạch của cấp ủy cơ sở.

Hội CCB các cấp đã tổ chức cho trên 95% hội viên là Đảng viên và cán bộ, hội viên không phải là đảng viên tham gia học tập các chuyên đề hằng năm. Sau học tập mỗi hội viên căn cứ chức trách nhiệm vụ của cá nhân đều viết bản cam kết đăng ký phấn đấu thực hiện với Chi bộ và Chi hội CCB. Trên cơ sở sinh hoạt chuyên đề và định kỳ, định hướng cho hội viên học tập rèn luyện, phấn đấu thực hiện phù hợp với chức trách nhiệm vụ, đồng thời cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức, phong cách, lối sống của mình, từ đó thường xuyên tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm học tập, phấn đấu rèn luyện làm theo.
Để việc học tập và làm theo lời Bác được sinh động, sâu sắc, Hội CCB thị xã còn tổ chức Hội thi “Hội CCB thị xã Điện Bàn học tập và làm theo lời Bác” với hình thức sân khấu hóa với sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của 20 cơ sở Hội. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Đoàn thanh niên thị xã tổ chức thành công lễ “Báo công dâng Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ”. Xác định việc triển khai phải gắn với sơ kết, tổng kết, đánh giá thường xuyên nên tổ chức Hội từ thị xã đến cơ sở hằng năm đều tiến hành sơ kết việc thực hiện thực Chỉ thị 05 và tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình.
Qua việc học tập và làm theo lời Bác, công tác xây dựng Hội đã có nhiều chuyển biến khá tích cực, thường xuyên kiện toàn tổ chức Hội, kiện toàn đội ngủ cán bộ hội các cấp; Công tác kiểm tra - giám sát được thực hiện nghiêm túc; Công tác phát triển hội viên mới hằng năm vượt chỉ tiêu, trong 4 năm đã phát triển 392/348 hội viên, đạt 112,64% so với chỉ tiêu. Qua bình xét phân loại tổ chức Hội hằng năm có 100% tổ chức Hội TSVM, trong đó có từ 79% đến 81,81 % tổ chức Hội TSVM xuất sắc; hội viên gương mẫu hằng năm có từ 99,4 đến 99,8%; gần như 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.
Thông qua các hoạt động  trong thực tiển của phong trào, đã có 583 cán bộ, hội viên được tín nhiệm tham gia công tác trong cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở địa phương; hằng năm soát xét cũng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt các cấp, trong đó năm 2020 đã xây dựng 711 hội viên CCB làm lực lượng nòng cốt các cấp, trong đó 20đ/c lượng nòng cốt cấp tỉnh; 42 đ/c lượng nòng cốt cấp thị xã; 229 đ/c lượng nòng cốt cấp xã, phường; 420 đ/c lượng nòng cốt cấp thôn, khối phố.
Hội viên CCB còn tự nguyện góp vốn quay vòng cho mượn không tính lãi tạo điều kiện để chăn nuôi sản xuất cải thiện đời sống gia đình. Hội viên CCB làm chủ 07 Doanh nghiệp nhỏ và vừa, có 01 Hợp tác xã, 01 Tổ hợp tác sản xuất, 12 trang trại, 48 Gia trại. Hội CCB thị xã Điện Bàn không còn hộ nghèo; chỉ còn 02 hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Xây dựng Quỹ Hội hằng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao; Quỹ tình nghĩa toàn thị xã có 157.000.000đ; Quỹ khuyến học có 73.000.000đ và đã thường xuyên quan tâm, chăm lo thăm hỏi, tặng quà cho hội viên ốm đau khó khăn đột xuất, viếng thăm và tổ chức tang lễ trang trọng, đúng nghi thức cho những hội viên qua đời, vận động cán bộ hội viên ủng hội 460.250.000 đồng và 314 ngày công xây dựng 29 nhà đồng đội; tự nguyện đóng góp ủng hộ 100.000.000 đồng xây dựng 1 nhà đồng đội cho hội viên CCB huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa khó khăn về nhà ở. Thăm và hỗ trợ gia đình hội viên gặp mất mát do thiên tai, hỏa hoạn. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS hội viên tự nguyện đóng góp mua tặng 133 xuất quà và 43 sổ tiết kiệm trị giá 87,7 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Một điều đáng ghi nhận, đó là trong việc tham gia xây dựng Nông thôn mới và khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, hội viên Cựu chiến binh toàn thị xã đã tự nguyện hiến hơn 15500m2 đất, đóng góp 1,3 tỷ đồng và tham gia hơn 15.000 ngày công để mở rộng, xây dựng đường GTNT, GTNĐ, các hạng mục thiết chế văn hóa.
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền pháp luật. Trong 4 năm đã cảm hóa giáo dục 43 thanh niên hư hỏng, tiến bộ hòa nhập cộng đồng; phối hợp giới thiệu 56 đoàn viên ưu tú được Chi bộ bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
Có thể nói việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự lan tỏa sâu rộng trong mỗi tổ chức hội và từng hội viên. Có sự chuyển biến tích cực và rõ nét trong tư tưởng, tổ chức, xây dựng Tổ chức Hội Cựu Chiến binh các cấp vững mạnh. Trao đổi về việc thực hiện chỉ thị 05 trong thời gian đến, ông Nguyễn Phước Sáu – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị xã cho biết: “Hội CCB thị xã sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức 100% hội viên là đảng viên, là cán bộ Hội tham gia học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”, gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng,hội viên sau học tập viết cam kết phấn đấu rèn luyện. Chỉ đạo Chi hội tổ chức quán triệt tuyên truyền vận động hội viên nêu cao trách nhiệm trong tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua“CCB gương mẫu” gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  từng cấp Hội lựa chọn nội dung, nhiệm vụ đột phá, những vấn đề nỗi cộm để có biện pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Đồng thời, thường xuyên cũng cố, kiện toàn BCH Hội CCB các cấp, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Xác định “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một tiêu chí trong phong trào thi đua và là một trong những tiêu chí trong phân tích chất lượng đảng viên, bình xét Hội viên CCB gương mẫu hằng năm. Quan trọng là phải tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, biểu dương khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân, tiêu biểu”.
Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyệt đại đại số cán bộ, hội viên đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi cán bộ, hội viên đã thường xuyên rèn luyện giữ vững phẫm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng của người đảng viên, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, gương mẫu tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Điện Bàn ngày càng giàu đẹp.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chương trình “Hành trình tri ân” – giáo dục lòng biết ơn
Võ Sử, Một tấm gương lẫm liệt
Hội nông dân phường Điện Ngọc tổ chức chương trình trao quỹ khuyến học cho tân sinh viên trên địa bàn Phường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Điện Phước qua 6 tháng đầu năm
Hội LHPN phường Điện Ngọc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XII- nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nông dân phường Điện Nam Trung tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023
Hội LHPN phường Điện Nam Trung tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hội LHPN xã Điện Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác hội 6 tháng đầu năm
Tổ chức bóng đá gây quỹ cho đồng bào vùng cao
BCH chi đoàn trường THCS Nguyễn Đức An tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 2/2021 tại Nhà bia tưởng niệm 7 Liệt sỹ - Dũng sỹ Điện Nam.
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Hội LHTNVN thị xã Điện Bàn chúc mừng sinh nhật Đội cháo từ thiện Quảng Nam
Các trường học trên địa bàn xã Điện Quang đã chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.
UBMT phường Điện Ngọc thu thập ý kiến cử tri trước kì họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Điện Phong thăm Phật Đản và tặng quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo phường Vĩnh điện đến thăm và tặng hoa chúc mừng chùa Pháp hoa, chùa Giác Quang và chùa Nghĩa Trũng Nhân Lễ Phật đản phật lịch 2564
Lãnh đạo phường Điện Nam Bắc tổ chức thăm và tặng quà cho Ban Trị sự chùa Vạn Phúc nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 năm 2020
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Minh tổ chức thăm và tặng quà cho các chùa trên địa bàn xã nhân dịp Đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2564.
Lãnh đạo xã Điện Tiến đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020 tại các chùa trên địa bàn xã
Hội CTĐ thị xã Điện Bàn traoquà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.
Hội Nông dân xã Điện Thắng Bắc tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và trẻ em khuyết tật
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm