Các trường học trên địa bàn xã Điện Quang đã chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.
Tác giả: Thái Văn Dũng .Ngày đăng: 14/05/2020 .Lượt xem: 212 lượt.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các trường: Mẫu giáo Phan Triêm, Tiểu học Phan Thanh, Trung học cơ sở Trần Cao Vân trên địa bàn xã Điện Quang thông báo cho học sinh đi học trở lại vào ngày 04/5/2020 và triển khai tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường.

Trong tuần học đầu tiên, các trường duy trì tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học, từng phòng học như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay có xà phòng và các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các trường học trên địa bàn xã đã thực hiện xây dựng phương án đảm bảo sức khỏe cho cán bô, giáo viên, nhân viên và học sinh theo nguyên tắc 4 tại chỗ, xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp tình hình đã triển khai dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình; thực hiện giảm tải chương trình theo đúng quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Sở Giáo dục-Đào tạo đảm bảo chương trình năm học theo đúng khung thời gian năm học 2019-2020.

Khi kết thúc mỗi buổi học: thực hiện nghiêm giãn cách khi ra khỏi trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà. Các trường học duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung các vật dụng để chuẩn bị tốt cho các buổi học tiếp theo.