273 /TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 4 năm 2020, công tác chủ yếu tháng 5 năm 2020
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 11/05/2020 .Lượt xem: 530 lượt.
Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp Ủy ban nhân dân thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020, triển khai công tác chủ yếu tháng 5 năm 2020, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các ngành: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã, BQL Dự án Đầu tư xây dựng, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020, công tác chủ yếu tháng 5 năm 2020, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận: Trong tháng 5/2020, bên cạnh việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, các nhiệm vụ được giao qua các văn bản chỉ đạo, điều hành,…các cơ quan, ban ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Download Thông báo số 273/TB-UBND