Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 17/04/2020
Tác giả: Minh Chính .Ngày đăng: 17/04/2020 .Lượt xem: 1658 lượt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 17/4/2020 như sau:

1Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 2.774 mẫu xét nghiệm, trong đó: 03 mẫu dương tính (+) của BN31, BN33 và BN57 (đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện); 2.771 mẫu âm tính (-) (Trong ngày lấy 19 mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính trong ngày).

* Về cách ly y tế:

- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 1.034 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 97 người (số cách ly mới trong ngày: 15 người), kết thúc cách ly cho 937 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 01 người);

- Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 164 người; trong đó: đang cách ly cho 12 người (số cách ly mới trong ngày: 02 người) và đã kết thúc cách ly cho 152 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 03 người);

- Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 6.042 người; trong đó: đang cách ly cho 933 người (số cách ly mới trong ngày: 264 người) và đã kết thúc cách ly cho 5.109 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 764 người).

Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

* Một số hoạt động khác trong ngày 17/4/2020

- Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 cho những người đã xét nghiệm lần 1 âm tính và tiếp tục xét nghiệm lần 1 cho những người mới phát sinh; chuẩn bị và thực hiện tốt việc đưa về cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với các đối tượng đã có xét nghiệm âm tính lần 2;

- BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống Covid-19 dự họp trực tuyến toàn quốc do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 làm việc và kết luận chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn ngày 16/4, nội dung cơ bản như sau:

            Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính trị thị xã Điện Bàn tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng mọi hình thức để người dân nâng cao nhận thức, chung sức, đồng lòng, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan của tỉnh.

            UBND thị xã chỉ đạo rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ, nhất là nhóm người lao động tự do gặp khó khăn trong dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khi có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.

3. Thông tin về quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 17/4/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 2140/UBND-KGVX cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020 nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian đi học lại chờ thông báo sau. Đồng thời chỉ đạo:

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam triển khai dạy học trên sóng truyền hình, các mạng truyền thông, xã hội đảm bảo kế hoạch đề ra, theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường học; thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn mình phụ trách.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.