Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 08/04/2020
Tác giả: Minh Chính .Ngày đăng: 08/04/2020 .Lượt xem: 1383 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 08/4/2020 như sau:

1Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

   * Về mẫu xét nghiệm:

- Tính đến ngày 08/4/2020, ngành Y tế tỉnh đã triển khai thực hiện 1.787 mẫu xét nghiệm gồm 701 người nước ngoài và 1.086 người Việt Nam, trong đó:

+ 03 mẫu dương tính (+) của BN31, BN33 và BN57 (đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện);

+ 1.424 mẫu âm tính (-);

+ 360 mẫu đang chờ kết quả;

- Trong ngày 08/4/2020 đã giám sát và tiếp tục lấy 163 mẫu bệnh phẩm gởi xét nghiệm.

* Về cách ly y tế:

- Cách ly tập trung: Đến thời điểm hiện tại có tổng số 947 người; đang cách ly tập trung cho 643 người tại 20 khu cách ly tập trung của 16 huyện, kết thúc cách ly cho 304 người:

Trong số 643 người đang cách ly đã lấy:

+  Mẫu xét nghiệm lần 1: 633 người (452 âm tính, 181 chưa có kết quả) và 10 người chưa lấy mẫu lần 1 (người mới tiếp nhận)

+  Mẫu xét nghiệm lần 2: 15 người (đang chờ kết quả).

643 người này gồm:

 + 536 người về từ TP Hồ Chí Minh (số cách ly mới trong ngày: 10 người, số kết thúc cách ly trong ngày: 0 người);

+ 65 người về từ Hà Nội (số cách ly mới trong ngày: 02 người; số kết thúc cách ly trong ngày: 0 người);

+ 42 người liên quan khác (số cách ly mới trong ngày: 0; số kết thúc cách ly trong ngày:01).

- Cách ly tại các cơ sở y tế: tổng số 150 người, đang cách ly cho 24 người (BV Đa khoa tỉnh (08 người), BV Đa khoa Trung ương (06), Bệnh viện Đa khoa TP Hội An (01), TTYT Duy Xuyên (04), Hiệp Đức (02), Nam Giang (02), Quế Sơn (01)) và đã kết thúc cách ly cho 126 người;

- Cách ly tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 3.711 người, đang cách ly cho 2.692người tại 14/18 huyện, thị xã, thành phố và đã kết thúc cách ly cho 1.019 người.

Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

* Một số hoạt động khác trong ngày 08/4/2020

- Ngành Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát và xem xét lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp tiếp xúc/có liên quan khác với các ca dương tính (F1, F2 & F3) để có hướng xử lý theo đúng quy định của
Bộ Y tế; tiếp tục giám sát và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về đang cách ly tại các khu cách ly tập trung;

- BCĐ tỉnh làm việc với BCĐ huyện Núi Thành về công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác hoạt động, vận hành khu cách ly tập trung.

2. Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

Ngày 07/4/2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi nghe UBND huyện Thăng Bình báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện và một số ý kiến phát biểu, đề xuất kiến nghị liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trần Văn Tân kết luận:

- Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị huyện Thăng Bình tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy tối đa hiệu quả của các kênh truyền thông để tất cả người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là Công văn số 1777/UBND-NC, Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 và các Thông báo kết luận của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020, của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1907/UBND-KGVX ngày 07/4/2020 về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thăng Bình đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các gia đình có con em đang lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh động viên ở yên tại chỗ, chưa về lại quê hương trong lúc cao điểm chống dịch; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia quyên góp, hỗ trợ tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình khẩn trương ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; có phương án tiếp nhận hồ sơ phù hợp đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1801/UBND-KSTTHC ngày 01/4/2020. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1784/UBND-KGVX ngày 01/4/2020.

            3.  Đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

             Triển khi thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp theo Công văn số 1777/UBND-NC ngày 31/3/2020; ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1907 /UBND-KGVX,  theo đó, chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực), trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch, chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch, đưa tin sai, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường… Nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan Công an để điều tra, xử lý về hình sự.

            Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cũng đã có Công văn số 615/STP-PBGDPL (kèm theo danh mục căn cứ pháp lý để xử lý một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đến phòng, chống dịch Covid-19) gởi các cơ quan báo chí đề nghị phối hợp triển khai các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân liên quan đến đến phòng, chống dịch Covid-19. Tiểu Ban Truyền thông phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục sử dụng các nội dung này (theo minh họa trong hình bên) đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. (Gởi kèm Công văn số 615/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp).

4.  Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19theo CT 16 của Thủ tướng Chính phủ

Trong ngày hôm nay, Tiểu Ban Truyền thông có bài viết nhằm tiếp tục tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội để ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 (có file đính kèm) để các cơ quan báo chí tham khảo sử dụng hợp lý trong công tác tuyên truyền, cùng đồng hành với Quảng Nam quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn!

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bảo hiểm xã hội thị xã trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn
UBND thị xã triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023
Hội nghị Đông y xã Điện Phương tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2022.
Phát động ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Điện Nam Bắc.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các trường công lập, tư thục và các cơ sở bán trú trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Chương trình “Bữa ăn tình thương” cho những bệnh nhân nghèo
Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung có kích thước lớn
Điện Bàn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tổ chức Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi năm 2022
Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
Điện Bàn, phấn đấu đến cuối tháng 8/2022 nâng cao tỷ lệ tiêm phòng Covid-19
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bênh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 07/04/2020
Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 06/04/2020
Thông cáo báo chí ngày 05/04/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 04/04/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 31/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 130/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 29/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 16/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 25/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 24/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm