Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí ngày 05/04/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Minh Chính .Ngày đăng: 05/04/2020 .Lượt xem: 446 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 12h00 ngày 05/4/2020 như sau:

1Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

  * Về mẫu xét nghiệm:

- Trong ngày 05/4/2020 (tính từ 12h00 ngày 04/4/2020 đến 12h00 ngày 05/4/2020): đã giám sát và tiếp tục lấy 247 mẫu bệnh phẩm gởi xét nghiệm.

- Tính đến 12h00 ngày 05/4/2020, ngành Y tế tỉnh đã triển khai thực hiện 1.388 mẫu xét nghiệm gồm 693 người nước ngoài và 695 người Việt Nam, trong đó:

+ 03 mẫu dương tính (+) của BN31, BN33 và BN57;

+ 997 mẫu âm tính (-);

+ 388 mẫu đang chờ kết quả.

* Về cách ly y tế:

- Cách ly tập trung: Đến thời điểm hiện tại có tổng số 867 người; đang cách ly tập trung cho 617 người tại 19 khu cách ly tập trung của 16 huyện, trong đó đang cách ly:

+ Người về từ TP Hồ Chí Minh: tổng cộng là 497 người, số cách ly mới trong ngày: 38 người;

+ Người về từ Hà Nội: tổng cộng là 51 người, số cách ly mới trong ngày: 12 người;

+ Số người liên quan khác (người nước ngoài, người nhập cảnh….):  tổng cộng là 69 người, số cách ly mới trong ngày: 5 người;

* Đã kết thúc cách ly cho 250 người;

- Cách ly tại các cơ sở y tế: tổng số 136 người, đang cách ly cho 26 người (Bệnh viện Đa khoa TP Hội An (08), BV Đa khoa Trung ương (05), BV Đa khoa KVMNPB (01), BV Đa khoa tỉnh (07 người), TTYT Tiên Phước (03), TTYT Duy Xuyên (01), Quế Sơn (01)) và đã kết thúc cách ly cho 110 người;

- Cách ly tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 2.542 người, đang cách ly cho 1.621 người tại 13/18 huyện, thị xã, thành phố và đã kết thúc cách ly cho 921 người.

Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

* Một số hoạt động khác trong ngày 05/4/2020

- Cung cấp trang thiết bị cho các khu cách ly tập trung của tỉnh và huyện;

- Ngành Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát và xem xét lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp tiếp xúc/có liên quan khác với các ca dương tính (F1, F2 & F3) để có hướng xử lý theo đúng quy định của
Bộ Y tế;

- Tiếp tục giám sát và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về đang cách ly tại các khu cách ly tập trung;

- BCĐ tỉnh làm việc với BCĐ huyện Phú Ninh về công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác hoạt động, vận hành khu cách ly tập trung.

2. Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc làm việc với Tiểu ban tổ chức đón, điều phối và quản lý, bảo vệ các khu vực cách ly

Để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tại phiên họp ngày 04/4/2020, sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Cơ quan Thường trực Tiểu Ban tiếp nhận cách ly báo cáo kết quả triển khai các khu vực cách ly, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và phát biểu của đồng chí Đại tá Hứa Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu Ban tiếp nhận cách ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kết luận:

- Các Sở, Ban, ngành, địa phương là  thành viên Tiểu Ban tiếp nhận cách ly khẩn trương nghiên cứu, góp ý dự thảo Quy chế tổ chức tổ chức đón, điều phối và quản lý, bảo vệ các khu vực cách ly các trường hợp thuộc diện cách ly bắt buộc theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước 08h00' ngày 05/4/2020; Cơ quan Thường trực Tiểu Ban tiếp nhận cách ly khẩn trương tổng hợp,  hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, duyệt ký trước 15h00' ngày 05/4/2020.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương thành lập thêm các khu cách ly mới tại địa phương mình nếu khu cách ly hiện nay sắp hết chỗ để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cách ly thực tế trên địa bàn,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cập nhật thêm các khu cách ly mới được thành ở cấp huyện vào Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về tiếp nhận, cách ly y tế người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam và người nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2).  chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thường xuyên chỉ đạo UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở tăng cường vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đồng tỉnh ủng hộ của Nhân dân sinh sống xung quanh các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, địa phương liên quan hoàn thành các thủ tục pháp lý về cách ly tập trung đúng quy định.

- Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ, bố trí nhân viên y tế… tại các khu cách ly tập trung (kể cả khu cách ly tập trung của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố).

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương làm việc với Viettel Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ 3G/4G đối với các khu cách ly tập trung ở các huyện miền núi không lắp được Wifi..

- Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực xử lý theo thẩm quyền các trường hợp người nước ngoài "đi lang thang" trên địa bàn tỉnh, không có nơi ở cố định; kịp thời thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài để bảo hộ công dân của mình theo quy định.

- Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh phải thực hiện tốt cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 00h00' ngày 01/4/2020 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định của pháp luật hiện hành (UBND tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1777/UBND-NC ngày 31/3/2020) để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Ứng dụng Công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông vào công tác phòng, chống covid-19

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai các điều kiện phục vụ họp trực tuyến qua nền Webex. Hiện tại, đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng và tạo tài khoản cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh về nội dung này. Sở thường xuyên theo dõi, hỗ trợ người dùng sử dụng các phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh để xử lý công việc qua môi trường mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành viêc triển khai đảm bảo phủ sóng thông tin di động tại 32/32 điểm cách ly của tỉnh; tổ chức lắp đặt đường truyền internet băng rộng, hệ thống wifi tại 22/32 điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp xây dựng phần mềm báo cáo nhanh số liệu về Covid-19 của tỉnh. Hiện phần mềm đang hoạt động ổn định tại địa chỉ: http://theodoincov.quangnam.gov.vn/, các cấp, các ngành báo cáo số liệu và Sở Y tế Quảng Nam quản trị, tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh.

4. Bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 57 tại Việt Nam (Một trong 3 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam) ra viện

Sáng ngày 05/4/2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố hết bệnh và làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 57 tại Việt Nam.

Đây là du khách người Anh (66 tuổi) này được cách ly vào ngày 13/3/2020 tại cách ly tại Nhà khách phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên  (phường Cửa Đại, thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam) sau khi đi trên chuyến bay VN0054 nhập cảnh Việt Nam ngày 02/3/2020 cùng với bệnh nhân thứ 17. Ngày 16/3/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, sau đó được chuyển đến Bệnh viện  Đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều trị. Đến nay, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và có 2 lần xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện ra viện.  

Hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế vẫn tiếp tục điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thứ 31 được chuyển ra từ Quảng Nam. Như vậy, Quảng Nam đã có 02 trong số 03 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đã được chữa khỏi.

5. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Bên cạnh 05 trọng tâm nội dung theo định hướng của Tiểu ban Truyền thông về phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên nhà báo trên địa bàn tỉnh và các địa phương, đơn vị chú trọng có kế hoạch truyền thông đậm nét, sâu rộng các nội liên quan như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc hội ban hành 21/11/ 2007; Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 hướng dẫn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Văn bản Hướng dẫn Số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 03/CT-VKSNDTC ngày 3/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả xét nghiệm vụ 3 người ngộ độc Pate Minh Chay là do vi khuẩn Clostridium botulinum
Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận bệnh nhân thứ 4 nghi ngộ độc Pate Minh Chay
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đang điều trị 3 trường hợp nghi ngộ độc vi khuẩn Botulinum từ Pate Minh Chay
Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam phẩu thuật thành công cho bệnh nhân có 2 khối u “khủng”
Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam nỗ lực trong điều trị bệnh nhân Covid 19
Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam hoạt động trở lại bình thường từ 0 giờ ngày 17/8/2020
Điện Bàn, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức triển khai xét nghiệm Covid 19 bằng test nhanh.
3 nhân viên Bệnh viện Vĩnh Đức hiến máu cứu bệnh nhân
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân bị chấn thương bụng kín
Giám sát công tác y tế phường Điện Nam Trung 6 tháng đầu năm
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí ngày 04/04/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 31/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 130/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 29/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 16/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 25/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 24/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 23/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông cáo báo chí ngày 22/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19
Thông cáo báo chí ngày 21/03/2020 về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm