Năm 2020 - cơ hội phát triển của thị xã Điện Bàn
Tác giả: Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã .Ngày đăng: 05/04/2020 .Lượt xem: 407 lượt.
Hơn 4 năm qua, từ khi Điện Bàn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thị xã (tháng 3/2015), kinh tế-xã hội đã có bước phát triển khá vững chắc. Xuyên suốt thời gian ấy, mặc dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết, dịch bệnh gia súc, những bất cập về cơ chế chính sách... nhưng kinh tế Điện Bàn tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; văn hoá, y tế, giáo dục-đào tạo từng bước nâng lên về chất lượng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; quốc phòng được tăng cường, tình hình an ninh chính trị được giữ vững...

Năm 2020, năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm 2015-2020, thị xã Điện Bàn  đứng trước thời cơ và thách thức mới, cần có những quyết sách tạo bước phát triển mạnh mẽ để thị xã phát triển nhanh hơn, phù hợp với xu thế phát triển của khu vực, làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo 2021-2025.

 Điện Bàn trong quá trình hội nhập, kết nối là nơi duy nhất đón nhận sự phát triển của vùng và Đà Nẵng – Hội An. Hiện nay Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch với mục tiêu trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững,  xây dựng tầm nhìn mới theo ý tưởng “Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố xanh, hiện đại - thông minh, mang tính toàn cầu và có bản sắc riêng: đáng sống và đáng nhớ”. Thành phố Hội An với điều chỉnh quy hoạch chung đô thị lần này hướng đến mục tiêu đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch phát triển bền vững giàu bản sắc của tỉnh và quốc gia.

Theo quy hoạch vùng tỉnh Quảng Nam, mô hình phát triển vùng đông tỉnh theo hình thức đa cụm, kết hợp với các trục kinh tế tỉnh và vùng duyên hải Trung bộ. Cụm động lực số 1 gồm thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, định hướng vùng phát triển công nghiệp với chức năng  công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng gắn liền với dịch vụ, kho trung chuyển hàng hóa; định hướng vùng phát triển du lịch khu vực Hội An - Điện Bàn với loại hình du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử. Trong đó đô thị Hội An, vùng ven biển Điện Bàn là trung tâm du lịch lớn của tỉnh đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Đồng thời, phát triển tuyến du lịch ven sông Cổ Cò kết nối về du lịch đường thuỷ với thành phố Đà Nẵng và tuyến du lịch ven sông Thu Bồn, Trường Giang cùng các làng nghề dọc hai bên bờ sông để kết nối với các khu vực vùng Tây của tỉnh.

          Với lợi thế địa lý, định hướng quy hoạch vùng tỉnh, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thị xã Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xác định: xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị trung tâm động lực phía bắc tỉnh Quảng Nam và chuỗi động lực vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; là trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái và công nghệ cao; là đô thị sinh thái hiện đại gắn kết với thành phố Đà Nẵng và Hội An.

         Để hiện thực hóa ý tưởng nêu trên, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đó là:
        - Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Điện Bàn với cấp đô thị loại 3 (và cao hơn) trên cơ sở định hướng không gian phát triển như đã nêu trên. Đây là nhiệm vụ quan trọng nâng tầm giá trị của Điện Bàn trong tương lai. Vì vậy, cần tổ chức thi tuyển quy hoạch và đấu thầu để chọn tư vấn đủ tầm lập đồ án quy hoạch chung điều chỉnh cho giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục triển khai các dự án phát triển nhà ở và đô thị tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc và các phân khu đô thị Điện Thắng, đô thị Phương An... Hoàn chỉnh thủ tục trình cấp thẩm quyền chuyển mô hình quản lý từ xã  trở thành phường cho các địa phương hội đủ tiêu chí đô thị.
          - Xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND phát triển du lịch Điện Bàn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 16/NQ-HĐND về quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đọan 2020-2025 nhằm nâng cao tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế thị xã.
          - Tiếp tục củng cố và xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao theo kế hoạch. Lập và triển khai đề án xây dựng kinh tế trang trại và vùng sản xuất trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2025. Tổng kết và xây dựng mới các đề án: Giao thông nông thôn,  Kiên cố hóa đường ĐH, Bê tông kênh mương, Thủy lợi đất màu...
          - Tổng kết và xây dựng mới các đề án: Giáo dục, Truyền thanh, Văn hóa, Thể dục thể thao... Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết về quốc phòng-quân sự địa phương, an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn thị xã...
          - Triển khai đồng bộ các dự án đầu tư công gắn với kế hoạch sử dụng đất và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng...Trong đó tập trung cho các dự án động lực tạo sự phát triển lan tỏa; các dự án kết nối vùng, liên vùng... Tiếp tục đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội ngang tầm với sự phát triển chung (công viên, sân vận động, trung tâm thể dục thể thao...)
Năm 2020 mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của Điện Bàn. Kiến nghị tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế điều hành linh hoạt như thời gian qua cộng với tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó của người dân, chính quyền và cộng đồng các doanh nghiệp, thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục tạo bước phát triển nhanh hơn cho giai đoạn tiếp theo./.