Phường Điện Nam Trung với công tác phòng chống dịch Covid 19
Tác giả: Văn Hùng .Ngày đăng: 23/03/2020 .Lượt xem: 310 lượt.
Từ ngày 12/3, UBND phường Điện Nam Trung đã ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân phường Điện Nam Trung trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thị xã Điện Bàn về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Qua đó, khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng chống, kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng và xã hội.                     

Bên cạnh đó, thông qua tuyên truyền để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch không để lây lan và bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường khóa XIV, tiến tới Đảng bộ thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, BCĐ phòng chống dịch của phường và các khối phố; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.

Theo đó, nội dung tuyên truyền cần làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND thỉnh và Thị ủy, UBND thị xã Điện bàn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn và các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch. 

Hình thức tuyên truyền chủ yếu là thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, xe lưu động; qua các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền); tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng như chợ Trung tâm phường Điện Nam Trung bằng băng - rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phát thanh; tuyên truyền thông qua các buổi họp giao ban, sinh hoạt chuyên đề của BCĐ, các gành, đoàn thể, tổ chức xã hội; tuyên truyền trên các website Điện Nam Trung, đặt biệt tuyên truyền bằng xe trên xe máy đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các hẻm nhỏ, khu vực xa trung tâm phường.