Hội Nông dân Điện Bàn, 115 tỷ vay qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 19/03/2020 .Lượt xem: 286 lượt.
Tính đến tháng 02/2020, HND Thị xã Điện Bàn có tổng dư nợ qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã là 115,509 tỷ đồng.

Cụ thể, toàn Thị xã có 119 tổ tiết kiệm vay vốn, với 3.782 hộ vay theo diện các đối tượng được quy định, với tổng số vốn giải ngân là 115,509 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi tính đến thời điểm tháng 02/2020 là 101%. Trong đó, Hội cũng đã có 119 tổ tham gia hoạt động tiết kiệm với 3.715 hộ tham gia, với số tiền 7 tỷ 848 triệu đồng.

20/20 đơn vị HND xã/phường có tổ tiết kiệm vay vốn (TKVV), có 3 đơn vị có dư nợ cao nhất, đó là: Đơn vị HND xã Điện Thọ với 12 tổ vay vốn với 464 hộ vay, tổng vốn vay là 15,282 tỷ đồng; HND phường Điện An 11,986 tỷ với 12 tổ TKVV có 400 hộ vay; HND xã Điện Hồng 11,295 tỷ gồm 13 tổ TKVV, với 383 hộ vay.


Hội Nông dân Thị xã thăm cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

Cũng tính đến tháng 02/2020, HND Thị xã có 14/119 tổ TKVV của HND được Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã xếp loại khá, 105/119 tổ TKVV được xếp loại tốt.

Vốn vay qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong những năm qua là công cụ hỗ trợ hiệu quả, thiết thực dành cho Nông dân, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống cho nhân dân tại địa phương; cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế và gắn liền với xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội….