HND Thị xã kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Hội
Tác giả: Hồng Hoa .Ngày đăng: 19/03/2020 .Lượt xem: 281 lượt.
Vừa qua, HND Thị xã tổ chức Hội nghị kiện toàn Ủy ban kiểm tra của HND Thị xã, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đ/c Nguyễn Văn Thừa – TUV, Chủ tịch HND Thị xã tham dự và chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Nhiệm kỳ 2018 – 2023, HND Thị xã bầu ông Nguyễn Tam Chương – Nguyên phó Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã làm Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân Thị xã. Tuy nhiên, tháng 01/2020, ông Nguyễn Tam Chương có quyết định nghĩ hưu theo chế độ; để kịp thời củng cố chức danh chủ chốt của UBKT HND Thị xã, Thường trực HND Thị xã giới thiệu đ/c Đặng Hữu Tú – PCT. HND Thị xã bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân Thị xã.

Sau khi giới thiệu, lấy phiếu tín nhiệm, đ/c Đặng Hữu Tú – PCT. HND Thị xã đã được Hội nghị bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân Thị xã.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đặng Hữu Tú – Phó Chủ tịch HND Thị xã cảm ơn BCH đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân theo tinh thần Nghị quyết 2020, thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức Hội cấp Thị xã đối với Cán bộ HVND và tổ chức Hội cơ sở.

Tại Hội nghị, BCH cũng thông qua Quy chế làm việc của UBKT Hội Nông dân Thị xã nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 5 chương, 15 điều.

Việc kiện toàn, củng cố chức danh Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân Thị xã là việc làm quan trọng trong công tác tổ chức của Hội.