Ban tổ chức Thị ủy công bố Quyết định điều động cán bộ kiểm tra công tác Đảng bộ thị xã và phân công chỉ định BT Đảng bộ phường Điện An.
Tác giả: Lê Viết Trung .Ngày đăng: 04/03/2020 .Lượt xem: 745 lượt.
Chiều ngày 26-2, đồng chí Trần Hải Vân,Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức thị ủy đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ phường Điện An để công bố Quyết định điều động cán bộ kiểm tra công tác Đảng bộ thị xã và phân công chỉ định Bí thư Đảng bộ phường Điện An.

Theo đó, đồng chí Trịnh Cường BT Đảng bộ phường Điện An về nhận nhiệm vụ mới, tại Ban kiểm tra Đảng bộ thị xã. Quyết định phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, thị ủy viên tham gia nhân sự bổ sung vào BCH, Ban thường vụ và chức danh BT Đảng bộ phường Điện An, nhiệm kỳ “2015-2020”. Quyết định bắt đầu công tác các đồng chí từ đầu tháng ba năm 2020.

       Đồng chí Trần Hải Vân cũng đã phát biểu thông tin về công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc cơ cấu sắp xếp những cán bộ có tiêu chuẩn, đúng quy trình của Thường vụ thị ủy. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời trên cương vị mới các đồng chí luôn thể hiện tốt vai trò phẩm chất và năng lực cán bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.