Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị triển khai Dự án đo vẽ, lập lưới địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu địa chính
Tác giả: Hoàng Quốc Chính .Ngày đăng: 03/03/2020 .Lượt xem: 1593 lượt.
Chiều ngày 02/3/2020, UBND Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị triển khai Dự án đo vẽ, lập lưới địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu địa chính phường Vĩnh Điện, dự án do Công ty Trắc địa bản đồ Bộ Quốc phòng thực hiện. Ông Ngô Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường chủ trì Hội nghị

Công tác triển khai Dự án đo vẽ, lập lưới  địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu địa chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai, xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền sử dụng đất giữa Nhà nước và người sử đụng đất, đảm bảo sự thống nhất về quản lý, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Việc tăng cường công tác quản lý đất đai là hết sức cần thiết, đặc biệt công tác đo đạc lập bản đồ, lập lưới địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý Đất đai.
Hội nghị ông Ngô Thanh Hải phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách địa chính- xây dựng, các ban ngành, BND khối phố, các tổ chức chính trị xã hội, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, kết hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thành công dự án về thời gian và chất lượng.