Thông báo số 123/TB-UBND ngày 27/2/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thị xã Điện Bàn năm 2020
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 28/02/2020 .Lượt xem: 3597 lượt.
Căn cứ Quyết định số 513/QÐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của thị xã Ðiện Bàn. Uỷ ban nhân dân thị xã Ðiện Bàn thông báo kế hoạch xét tuyển, cụ thể như sau:
Tải về: - Thông báo số 123-2020-TB-UBND.signed.pdf
          - 04_ Phieu dang ky du tuyen.pdf
            - mẫu lý lich 2 BNV.doc