ký kết giao ước khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 27/02/2020 .Lượt xem: 601 lượt.
Ngày 26/02/2020 tại Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam; Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo Công an 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Công an huyện Thăng Bình được bầu làm trưởng khối, Công an huyện Đại Lộc làm phó trưởng khối.

Theo đó, đại diện 09 đơn vị trong khối đã thống nhất thang điểm thi đua phù hợp với từng chỉ tiêu công tác, đồng thời ban hành quy chế hoạt động Khối chặt chẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.  

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh đánh giá năm 2020 tình hình an ninh, trật tự tiếp tục có những diễn biến phức tạp, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, địa phương, đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do vậy Công an các địa phương cần chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy địa phương những giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tránh bị động bất ngờ. Các địa phương cần quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm hành động: “Chủ động, Đổi mới, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” và 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2020 của Đảng ủy Công an tỉnh. Các thành viên trong Khối cần bám sát nội dung thi đua để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo./.