Nâng công suất cấp điện cho CCN Cẩm Sơn giai đoạn 2
Tác giả: Đặng Minh Tuấn .Ngày đăng: 27/02/2020 .Lượt xem: 635 lượt.
Việc đóng điện và đưa vào vận hành dự án năng công suất MBA 1000 kVA TBA Gạch Ninh Hòa góp phần đáp ứng công suất, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải trong khu vực.

Ngày 24/2/2020, tại  CCN Cẩm Sơn GĐ2, Công ty Điện lực Quảng Nam và Điện lực Điện Bàn, đã tổ chức đóng điện dự án nâng công suất từ 630kVA lên 1000 kVA TBA Gạch Ninh Hòa.

CBCNV đang thi công TBA Ninh Hỏa(Cẩm Sơn giai đoạn 2)
Bắt đầu thi công từ ngày 07/02/2020,  theo QĐGNV thi công của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam. Với lực lượng CBCNV mỏng của Đội lưới, phải phân chia nhiều nhóm với nhiều công trình, sau gần 17 ngày, với sự quyết tâm, nổ lực không có ngày nghĩ cuối tuần của CBCNV đã thực hiện hoàn thành công trình, nghiệm thu, đóng điện công trình theo đúng tiến độ dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.084.204 tỷ đồng, quy mô lắp mới 1 MBA công suất 1000kVA và các thiết bị liên quan.
Công trình nâng công suất Cẩm Sơn giai đoạn 2 nhằm mục đích đáp ứng công suất cung cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải trong khu vực và nhằm nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho khách hàng.
Công trình được đóng điện và đưa vào vận hành với mong muốn của ngành điện, cung cấp điện có chất lượng ngày càng tốt hơn phục nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Đồng thời còn góp phần không nhỏ vào việc thu hút đầu tư tại CCN và trong giai đoạn phát triển năm 2020-2022.