288 /UBND V/v thông tin về tình hình các công dân đến từ Vĩnh Phúc tạm trú tại xã Điện Thắng Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 15/02/2020 .Lượt xem: 611 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận được Báo cáo số 01/BC-TYT ngày 13/02/2019 của Trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc và UBND xã Điện Thắng Bắc về các công dân từ tỉnh Vĩnh Phúc đến tạm trú tại xã Điện Thắng Bắc, gồm:
Download Công văn số 288/UBND