Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 10/02/2020 .Lượt xem: 1036 lượt.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Download Quyết định 284/QĐ-UBND