UBND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá Kết quả thực hiện công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng năm 2019
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 07/02/2020 .Lượt xem: 823 lượt.
Chiều ngày 07/02/2020, UBND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá Kết quả thực hiện công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng năm 2019. Ông Nguyễn Đạt, Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Năm 2019, việc cấp phép xây dựng từng bước đi vào nền nếp, ngày càng chặt chẽ, trong năm đã cấp 10 GPXD công trình, 802 GPXD nhà ở riêng lẻ; số công trình xây dựng không giấy phép xây dựng ngày một giảm; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phép được chỉ đạo sát sao. Công tác quản lý trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền, tổ chức 294 lượt kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã, đã phát hiện sai phạm lập biên bản vi phạm hành chính 43 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn 423.000.000 đồng. Qua đó, đã phát huy hiệu công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xây dựng công trình nhà ở không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai quy hoạch…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã làm rõ một số hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị của địa phương, đồng thời kiến nghị giải pháp liên quan trong thời gian tới nhất là: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nắm chắc, tuân thủ đúng các quy định liên quan đến xây dựng; nhanh chóng điều chỉnh, lập quy hoạch chi tiết; kiên quyết xử lý vi phạm, thực hiện tốt quy định trách nhiệm của người đúng đầu.