Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua đầu Xuân Canh Tý 2020.
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 04/02/2020 .Lượt xem: 1647 lượt.
Sáng ngày 3/2/2020, tại công ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Miền Trung (cụm công nghiệp An Lưu); Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn tổ chức lễ ra quân phát động phong trào thi đua đầu Xuân Canh Tý 2020 nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Tham dự buổi phát động có bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và hơn 200 công nhân công ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Miền Trung.
Trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt đạt 26.461 tỷ đồng, tăng 11,96% so với năm 2018; các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn giải quyết việc làm cho trên 26.000 lao động. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 53 triệu đồng/người/năm. Kết quả đánh giá phân loại công đoàn cơ sở năm 2019: khối CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt trên 84% CĐCS vững mạnh, khối CĐCS trường học có 100% CĐCS vững mạnh.

Bước qua năm mới 2020, Ban Thường vụ LĐLD thị xã đã đề nghị BCH Công đoàn các cấp tổ chức tốt Tháng công nhân 2020, phát động các phong trào thi đua trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn với các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, vận động đoàn viên, người lao động thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, phấn đấu có trên 85% Công đoàn cơ sở ở cơ quan hành chính sự nghiệp, 60% Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và giữ vững 100% CĐCS khối trường học đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh; đồng thời tăng cường việc kiểm tra, giám sát các chế độ chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.