31/TB-UBND Tổ chức Lễ chào cờ định kỳ tháng 02/2020 tại Quảng Trường thị xã
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/01/2020 .Lượt xem: 784 lượt.
Theo Công văn số 959/UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã) về việc tổ chức Lễ Thượng cờ và Chào cờ định kỳ hàng tháng tại Quảng Trường thị xã. Để chào đón Xuân Canh Tý năm 2020 và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), thị xã Điện Bàn thống nhất:
Download Thông báo số 31  /TB-UBND