01/TB-VP Mời chào giá cung cấp hàng tết cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 06/01/2020 .Lượt xem: 803 lượt.
01/TB-VP Mời chào giá cung cấp hàng tết cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã
Download Thông báo số 01/TB-VP