Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực thị xã điện bàn để chung tay xây dựng “Tuyến phố văn minh đồ thị”
Tác giả: Trần Thị Thu Thúy .Ngày đăng: 31/12/2019 .Lượt xem: 1015 lượt.
Nằm trong kế hoạch chung của Công ty Điện lực Quảng Nam về công tác chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn thị xã. Điện lực Điện Bàn cùng phối hợp với các phòng ban thị xã và đơn vị thi công sớm hoàn thiện công tác chỉnh trang cáp viễn thông năm 2019 trước tết Dương lịch 2020.

Trong thời gian 15 ngày đã thực hiện được khối lượng lớn cáp viễn thông được chỉnh trang tại các tuyến đường Mẹ Thứ, Trần Thị Lý, Phạm Phú Thứ, Trần Cao Vân, Hoàng Diệu và tuyến đường ĐT 609 Nông Sơn - Phong Thử.  Hơn 9km đường dây cáp viễn thông đã chỉnh trang, đây là sự nổ lực rất lớn, sự phối hợp của các phòng ban thị xã để Điện lực Điện Bàn hoàn thành tốt công tác này góp phần nhỏ vào việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Trong thời gian đến công ty Điện lực Quảng Nam - Điện lực Điện Bàn sẽ tiếp tục triển khai chỉnh trang tuyến cáp khu vực Điện Thắng đi Điện Ngọc và từ cầu Vĩnh Điện đi đến tuyến tránh Điện An. Từ những kết quả ban đầu trong việc chỉnh trang cáp viễn thông đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và được lãnh đạo và các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn thị xã đánh giá cao./.