636/TB-UBND Tổ chức Lễ chào cờ định kỳ tháng 01/2020 tại Quảng Trường thị xã
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/12/2019 .Lượt xem: 798 lượt.
Theo Công văn số 959/UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã) về việc tổ chức Lễ Thượng cờ và Chào cờ định kỳ hàng tháng tại Quảng Trường thị xã thì việc tổ chức Lễ Chào cờ định kỳ hàng tháng được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày thứ Hai, tuần đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, để chào đón năm mới 2020, thị xã Điện Bàn thống nhất:
Download Thông báo số 636/TB-UBND