2185/2019/HPDQ Về việc Tuyển dụng lao động
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 27/12/2019 .Lượt xem: 1324 lượt.
Côgn ty Cổ phần Théo Hòa Phát Dung Quất tuyển dụng lao động như sau:
Download Thông báo 2185/2019/HPDQ