2378/UBND V/v trả lời đơn của ông Đặng Văn Đông và ông Nguyễn Đình Đành, cùng trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện Phước
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 04/12/2019 .Lượt xem: 2247 lượt.
V/v trả lời đơn của ông Đặng Văn Đông và ông Nguyễn Đình Đành, cùng trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện Phước
Download Công văn số 2378/UBND