Hiệu quả tích cực từ sửa chữa điện nóng
Tác giả: Ngọc Hưng .Ngày đăng: 25/11/2019 .Lượt xem: 922 lượt.
Với mục tiêu tăng năng suất lao động, ngăn ngừa sự cố, giảm tổn thất điện năng, thời gian qua, Điện lực Điện Bàn đã phối hợp và duy trì hoạt động sửa chữa điện nóng.

Điện lực Điện Bàn kết hợp với Đội sửa chữa điện nóng thuộc XN Dịch vụ Điện lực Quảng Nam đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt như. Giảm thời gian cắt điện, cung cấp điện liên tục phục vụ người dân trên địa bàn huyện và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng nhu cầu kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, thay thế, đấu nối thiết bị mà không cần phải cắt điện, bảo đảm chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang San - Giám đốc Điện lực Điện Bàn cho biết: Chúng tôi cảm nhận rõ hơn hiệu quả của mô hình này. Việc sửa điện mà không cần cắt điện đã góp phần giảm thiểu những ảnh hưởng, thiệt hại do các sự cố điện gây ra cho các cơ sở kinh doanh và các khách hàng tiêu thụ điện và sinh hoạt của người dân, đồng thời qua đó cũng nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, phục vụ khách hằng ngày càng tốt hơn.
Sửa chữa điện nóng là công nghệ tiên tiến được sử dụng tại nhiều nước phát triển trên thế giới. Việc Tổng công ty Điện lực Miền Trung triển khai công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện, không gây gián đoạn cung cấp điện trong quá trình sinh hoạt, sản xuất đặc biệt là tại các khu vực, sự kiện quan trọng.
Tuy thời gian triển khai các Đội sửa chữa điện nóng chưa dài, song thực tế đã cho thấy, công nghệ này đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Nam. Trước hết là nâng cao chất lượng cung cấp điện, không gây gián đoạn trong quá trình sản xuất, sinh hoạt, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.