Dự kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp chuyên đề)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 08/11/2019 .Lượt xem: 1088 lượt.
Thành phần triệu tập: 38 vị đại biểu HĐND thị xã Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Download Thông báo số 54 /TB-HĐND