ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 02 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn .Ngày đăng: 01/03/2019 .Lượt xem: 1072 lượt.
Điểm Tin Báo Chí Về Điện Bàn - Tháng 02 Năm 2019

1. “Đầu tư hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201902/dau-tu-hien-dai-hoa-benh-vien-da-khoa-khu-vuc-quang-nam-840454/ ( Huyền Chi)

2. “"Chuyến xe yêu thương, mang niềm hạnh phúc" của tuổi trẻ Điện Bàn”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201902/chuyen-xe-yeu-thuong-mang-niem-hanh-phuc-cua-tuoi-tre-dien-ban-837626/ ( An Bình – Thanh Tâm)

3. “Điện Bàn đầu tư gần 12 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201902/dien-ban-dau-tu-gan-12-ty-dong-xay-dung-he-thong-thuy-loi-838795/ ( Văn Sự)

4. “Dầu phụng "Đất Quảng"”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201902/dau-phung-dat-quang-838934/ (Phạm Lộc)