Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 7 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 31/07/2019 .Lượt xem: 1250 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 07 - năm 2019

1. “Điện Bàn quá tải hồ sơ đất đai”

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201907/dien-ban-qua-tai-ho-so-dat-dai-861357/ ( Quốc Tuấn)

2. “Điện Bàn có 232 ca sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201907/dien-ban-co-232-ca-sot-xuat-huyet-trong-6-thang-dau-nam-862864/ ( Hữu Tú)

3.  “"Nút thắt" trên tỉnh lộ 609”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201907/nut-that-tren-tinh-lo-609-863570/ ( Công Tú)

4. “ Thanh tra 14 dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư: Sai phạm hàng loạt”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201907/thanh-tra-14-du-an-do-bach-dat-an-lam-chu-dau-tu-sai-pham-hang-loat-863920/ (Trần Hữu)

5.  “Hàng loạt sai phạm các dự án của Công ty CP Bách Đạt An”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201907/hang-loat-sai-pham-cac-du-an-cua-cong-ty-cp-bach-dat-an-863592/ (P.V)

6.  “Dầu phụng Đất Quảng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201907/dau-phung-dat-quang-865316/ (Lê Quân)

7. “9 xã, phường ở Điện Bàn có dịch tả lợn châu Phi”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/9-xa-phuong-o-dien-ban-co-dich-ta-lon-chau-phi-861176/ ( Phạm Lộc)

8. “Xanh lại những biền dâu”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/xanh-lai-nhung-bien-dau-863038/ (Trung Lộ)

9. “Nông dân Điện Bàn thi đua sản xuất”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/nong-dan-dien-ban-thi-dua-san-xuat-861529/ (Công Tú)

10. “Nông dân Điện Thọ vượt khó”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/nong-dan-dien-tho-vuot-kho-861730/ ( Như Trang)

11. “Thêm nhiều trạm bơm ở Điện Bàn "tê liệt" vì mặn xâm nhập sâu”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/them-nhieu-tram-bom-o-dien-ban-te-liet-vi-man-xam-nhap-sau-862605/ ( Nguyễn Sự)

12. “Mặn xâm nhập sâu vào hạ lưu sông Thu Bồn và Vĩnh Điện: Nguy cơ lúa hè thu thiếu nước”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/man-xam-nhap-sau-vao-ha-luu-song-thu-bon-va-vinh-dien-nguy-co-lua-he-thu-thieu-nuoc-862436/ ( Văn Sự - Phi Thành)

13. “Điện Bàn trích hơn 4 tỷ đồng nạo vét sông chống hạn cho lúa hè thu”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/dien-ban-trich-hon-4-ty-dong-nao-vet-song-chong-han-cho-lua-he-thu-862868/ (Phạm Lộc)

14. “Dốc sức đối phó mặn xâm nhập”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/doc-suc-doi-pho-man-xam-nhap-863564/   ( Tư Ruộng)

15. “Điện Phương nỗ lực chống mặn”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/dien-phuong-no-luc-chong-man-863740/ ( Phạm Lộc)

16. “Nỗ lực giải cứu lúa hè thu”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/no-luc-giai-cuu-lua-he-thu-863941/ ( Nguyễn Sự)

17. “Điện Bàn tiêu hủy số lượng lớn heo tại một trang trại”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/dien-ban-tieu-huy-so-luong-lon-heo-tai-mot-trang-trai-864771/ ( Phạm Lộc)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
ĐIÊMTIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 5 NĂM 2018
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm